Start2018-11-29T09:29:05+00:00

För människor som arbetar med människor

Företaget erbjuder handledning och ledarutveckling och vänder sig till verksamheter i både privat och offentlig sektor.

Jag heter Annalena Pejok, är leg psykolog med klinisk erfarenhet från primärvård, psykiatri, företagshälsovård och elevhälsa. Jag har en bred erfarenhet av att möta människor som står inför olika hinder för utveckling. Jag har också under många år i olika roller arbetat med organisationsutveckling.

Min syn på verksamhetsutveckling är att med hjälp av psykologisk förståelse för både basala och komplexa problem hitta konkreta åtgärder som ökar trygghet och handlingskraft.
Självklart baserar jag mitt arbete på aktuell psykologisk kunskap.

Leg. psykolog Annalena Pejok
Medlem i Psykologföretagarna

Välkommen att höra av dig